Nganasan Multimedia Dictionary Nganasan Multimedia Dictionary

COLLECTION OF AUDIO MATERIAL IN THE NGANASAN LANGUAGE


 

  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
  
    
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  :
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  :
  
 
  
  
  
  
   
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  #
   
 
  


  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
   I
  
  
   
 
   II
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
  
   
  #
   
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  :
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  #
    
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  

  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
  #
   
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
   I
  
  
   
  #
   
 
   II
  
 
   III
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
  
   
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
   I
  
 
   II
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  

  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
   I
  
 
   II
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  #
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
   
 
  
  
 
  
  
  #
   
 

  Home     Introduction      Dictionary

COLLECTION OF AUDIO MATERIAL IN THE NGANASAN LANGUAGE